Cá kim long chiêu tài, phú quý hữu dư Y162

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cá kim long bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 15.7cm x 8cm x 11cm + Khối lượng: 0.9kg + Ý nghĩa: biểu tượng của sanh tài sanh lộc, phú quý hữu dư. + Cách sử dụng: đặt trên bàn

Cá chép nạp tài,giúp công việc thăng tiến F121

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cá chép bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 7.5cm x 17.5cm + Khối lượng: 0.75kg + Ý nghĩa: cá chép vượt vũ môn hóa rồng, công việc thăng tiến, đi lên, phú quý hữu dư. + Cách sử dụng:

Cá kim long chiêu tài,giúp cho công danh sự nghiệp thăng tiến F129

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cá kim long bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 35cm x 22cm x 48cm + Khối lượng: 9.2kg + Ý nghĩa: biểu tượng của phú quý hữu dư, công danh sự nghiệp thăng tiến. + Cách sử dụng: đặt

Cá chép vượt vũ môn,giúp sự nghiệp thăng tiến B023

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cá chép bột đá giả gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 24.5cm x 12cm x 20cm + Khối lượng: 1.6kg + Ý nghĩa: biểu tượng của công danh, sự nghiệp thăng tiến, phú quý hữu dư, công việc suôn sẻ, may mắn như

Thiềm thừ màu lưu ly, công việc thuận lợi F074

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân), cá chép bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 44cm x 14cm x 36cm + Khối lượng: 4.8kg + Ý nghĩa: biểu tượng của tài lộc liên niên hữu dư, công việc thuận lợi, thăng tiến, đi

Cá Chép Phong Thủy – Tượng Cá Chép Phong Thủy – Tượng Cá Chép